Aforaments

Disposem de dos camions tot terreny amb grua per a realitzar aforaments de pous per a determinar el seu cabal exacte. Tenim una sonda pneumàtica per a poder saber el nivell estàtic i el dinàmic en tot moment, i poder netejar el pou de sorra, argiles, i llots.

El camió-grua més petit està preparat per a realitzar aforaments de 0 a 15.000 Lts/hora. Hi porta un grup electrògen incorporat que evita la necessitat de buscar la corrent de la companyia. És ideal per a llocs estrets i petits, com ara parcel.les petites, carrers o carreteres estretes.

Al camió-grua més gran hi tenim bombes de diferents cabals fins a 90.000 Litres, (consulteu-nos per cabals superiors), i està equipat també amb un grup electrògen-(aquest de gran potència)- i un variador de freqüència per a poder graduar en tot moment el cabal que volem treure del pou. Com l’altre camió-grua, també porta sonda hidràulica per a controlar els nivells estàtic i dinàmic.

També disposem de bombes de drenatge de petits i grans cabalsque, per la seva forma compacta i manejable, és perfecta per al seu ús fixe o portàtil. És un tipus de bomba idònia per a treure aigua de basses, soterranis, fosses sèptiques, piscines, ...etc.