Bombes submergides de 6", 8" i 10"

APLICACIONS

Electrobombes submergibles d’elevat rendiment i màxima fiabilitat, aptes per a grans subministraments com poden ser abastaments municipals, obres públiques, grans regs,...etc.


CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

Cos impulsió, suport bomba motor, difusors, turbines i vàlvula de retenció amb fundició d’elevada resistència. Tots els coixinets i aros amb goma anti-sorra per assegurar una bona resistència al desgast i abrasió. Reixa d’aspiració. Dissenyades i preparades per a funcionar en ús continu amb càrregues hidroestàtiques mitjanes i elevades.


MOTOR

Estan equipades de sèrie amb un motor FRANKLIN, que compleix les normes DIN e ISO. Estator hermètic d’acer inoxidable, acoplament internacional tipus NEMA. No necessita manteniment. Tots el coixinets, incloent-hi l’axial, estan lubricats per aigua.