Bombes verticals

Aquest tipus de bombes està especialment concebuda per a treure grans cabals d'aigua per reg d’aspersió, cobertura, tracs, pivots, a estesa, ...etc.

Pot anar accionada per tractor, motor diesel, elèctrica i politges, entre d’altres.

Ès la bomba que té menys averies. Les seves turbines estan instal.lades al fons del pou, i porta un eix amb un coixinet cada tres metres fins arribar a la boca del pou a on hi ha el capçal per les diferents opcions. És una bomba de llarga durabilitat i poc manteniment.

Tenim a la vostra disposició la marca CAPRARI, així com recanvis de tota mena per aquesta marca.