Instal·lacions i sistemes de reg

Filtrat

Filtració de l’aigua de reg des de la sortida del pou o bassa amb prefiltre (tria-rocs), filtres d’aspiració de malla, o filtres a la sortida de bomba com:


HIDROCICLONS

De 1” a 4”, per a la separació de sorres i partícules sòlides de l’aigua.


FILTRES DE SORRA

De 1½” a 4”, per a la separació d’algues i matèria orgànica.


FILTRES D’ANELLES

De ¾” a 4”. L’element filtrant està constituit per un conjunt d’anelles ranurades que s’apreten les unes amb les altres deixant passar l’aigua i retenint les partícules de tamany superior a les ranures de les anelles. 

El funcionament d’aquests filtres és similar als de malla, però amb més fiabilitat tant per filtració com per neteja de l’element filtrant. Disposem de capçals complerts automàtics de 2, 3, o més filtres d’anelles amb vàlvules i programador per la seva neteja automàtica per temps, cabal, i diferència de pressió.


FILTRES DE MALLA

De ¾” a 8”. La filtració es produeix fent passar l’aigua a travès d’un cartutx de PVC foradat que porta, soldat en el seu interior, una malla d’acer inoxidable AISI-318 amb forats a partir de 0,05mm fins a 4mm de llum. Hi ha models que provoquen un efecte ciclònic de l’aigua a l’entrada de la malla, provocant una petita pèrdua de pressió, i les impureses es recullen en un petit dipòsit de purga en la part inferior del filtre.

Ferti-irrigació

Per l’injecció d’adob a l’aigua de reg, disposem de dosificadors proporcionals, Venturis, i bombes injectores d’accionament hidràulic per la mateixa pressió de l’aigua amb motor elèctric.

Aquestes bombes injectores poden anar equipades amb comptador de litres d’adob i vàlvules hidràuliques per la dosificació d’adob mitjançant un programador.

També disposem d’equips complerts amb bomba, injectors, i diferents dipòsits per control de Ph i conductivitat de l’aigua, amb dosificació de diferents fertilitzants i àcids.

Automatismes

Disposem de vàlvules elèctriques, hidràuliques, solenoides, comptadors d’aigua, d’adob, sensors i tensiómetres per l’automatització d’instal.lacions de reg per temps o per cabal d’aigua i control de ferti-irrigació.

A més, tenim programadors de 1, 4, 8, 16... fins a 64 sectors de reg per una o més bombes elèctriques i per motor diesel amb arrancada i parada automàtica, i alarmes per falta d’oli, cabal d’aigua o temperatura.

Sistemes de reg

Amb més de 20 anys d’experiència en instal.lacions de reg per a fruiters, vivers, i jardins a Girona i Barcelona.

REG LOCALITZAT PER DEGOTEIG I MICROASPERSIÓ

Per fruiters i vivers, amb emissors de 2,4,8,16 litres/h de laberint turbolent i autocompensants. Tubs de diferents gruixos de pared amb l’emissor incorporat de laberint o autocompensant (anti-drenant) a diferents espais de 30, 40, 50, 60, 75, 100 Cm. Microaspersors de 20 a 300 Lts/h per reg de fruiters, vivers per superfície o aèris amb microaspersors invertits per reg de hivernacles o ombracles.


REG PER ASPERSIÓ

Mòbil o amb cobertura total d’alumini o P.E. Aspersors circulars i sectorials de diferents cabals i models de rosca, de ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 2”...


REG DE JARDÍ

Per el reg del vostre jardí us podem oferir:

DIFUSORS i aspersors emergents d’impacte i turbina (RAIN BIRD) per reg de zones verdes, gespa, ...etc.

TUBS amb emissor incorporat, per reg localitzat de tanques vegetals i zones de plantes altes.

VÀLVULES ELÈCTRIQUES de ¾” a 3”, sensors i programadors per a l’automatització del reg de jardí.