Automatismes

Disposem de vàlvules elèctriques, hidràuliques, solenoides, comptadors d’aigua, d’adob, sensors i tensiómetres per l’automatització d’instal.lacions de reg per temps o per cabal d’aigua i control de ferti-irrigació.

A més, tenim programadors de 1, 4, 8, 16... fins a 64 sectors de reg per una o més bombes elèctriques i per motor diesel amb arrancada i parada automàtica, i alarmes per falta d’oli, cabal d’aigua o temperatura.