Ferti-irrigació

Per l’injecció d’adob a l’aigua de reg, disposem de dosificadors proporcionals, Venturis, i bombes injectores d’accionament hidràulic per la mateixa pressió de l’aigua amb motor elèctric.

Aquestes bombes injectores poden anar equipades amb comptador de litres d’adob i vàlvules hidràuliques per la dosificació d’adob mitjançant un programador.

També disposem d’equips complerts amb bomba, injectors, i diferents dipòsits per control de Ph i conductivitat de l’aigua, amb dosificació de diferents fertilitzants i àcids.