Filtrat

Filtració de l’aigua de reg des de la sortida del pou o bassa amb prefiltre (tria-rocs), filtres d’aspiració de malla, o filtres a la sortida de bomba com:


HIDROCICLONS

De 1” a 4”, per a la separació de sorres i partícules sòlides de l’aigua.


FILTRES DE SORRA

De 1½” a 4”, per a la separació d’algues i matèria orgànica.


FILTRES D’ANELLES

De ¾” a 4”. L’element filtrant està constituit per un conjunt d’anelles ranurades que s’apreten les unes amb les altres deixant passar l’aigua i retenint les partícules de tamany superior a les ranures de les anelles. 

El funcionament d’aquests filtres és similar als de malla, però amb més fiabilitat tant per filtració com per neteja de l’element filtrant. Disposem de capçals complerts automàtics de 2, 3, o més filtres d’anelles amb vàlvules i programador per la seva neteja automàtica per temps, cabal, i diferència de pressió.


FILTRES DE MALLA

De ¾” a 8”. La filtració es produeix fent passar l’aigua a travès d’un cartutx de PVC foradat que porta, soldat en el seu interior, una malla d’acer inoxidable AISI-318 amb forats a partir de 0,05mm fins a 4mm de llum. Hi ha models que provoquen un efecte ciclònic de l’aigua a l’entrada de la malla, provocant una petita pèrdua de pressió, i les impureses es recullen en un petit dipòsit de purga en la part inferior del filtre.