Molins de vent

El molí de vent utilitza una energía gratuita, inesgotable i no contaminant: EL VENT. Comença a funcionar a partir de 4 m/seg., i es para automàticament en cas de vents huracanats. S’orienta segons la direcció del vent i es pot parar tant automàticament com manualment al peu de la torre.

El molí de vent pot funcionar bombejant cabals superiors al del sondeig, eleva i trasllada l’aigua per a facilitar el subministrament d’aigua a municipis, regadiu de goteig, vivendes, restaurants, segons s’ha previst en la seva instal.lació.

El molí de vent té un manteniment mínim, tans sols aplicar-hi grassa 1 o 2 cops l’any. A més té una garantia mínima de 6 mesos tot el material defectuós.

El molí de vent és respectuós amb el medi ambient i pot fer possible l’extracció d’aigua, fins i tot, en zones naturals, respectant els seus hàbitats. Disposem de models de 0 a 30.000 litres/hora, i per anar instal.lats fins a 140 mts de fondària.

 

Models disponibles

MOLI DE VENT MODEL M-7015

Molí de Vent de 7 metres de diàmetre de roda i torre de 15 metres d'alçada amb dues plataformes rodones, barana de seguretat i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 4,32 metres de costat. A una velocitat del vent de 12 m/seg, aquest molí de vent genera una potència de 12.340 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bombeja s'especifiquen en la següent taula:

Bomba Prof. Perf. Cabal Màx. (l/h) Cabal mín.(l/h) Diàm. Tub Galv.
B-150/30
90
9000
5000
2" 1//2
B-200/22
72
11600
6000
3"
B-200/40
48
16200
8500
4"
B-260/40
18
40500
18000
5"

 

MOLÍ DE VENT MODEL M-5015

Molí de Vent de 5 metres de diàmetre de roda i torre de 15 metres d'alçada amb plataforma rodona, barana de seguretat i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 3,02 metres de costat. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 6.200 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bomba s'especifiquen en la següent taula:

Bomba Prof. Perf. Cabal Màx. (l/h) Cabal mín.(l/h) Diàm. Tub Galv.
B-8522
90
4000
2300
2"
B-10022
72
5300
3100
2"
B-12022
48
7800
5000
2" 1//2
B-15030
36
11500
7100
3"
B-20022
18
16200
8500
4"

 

MOLÍ DE VENT MODEL M-4012

Molí de Vent de 4 metres de diàmetre de roda, torre de 12 metres d'alçada amb una plataforma rodona, barana de seguretat i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 2,46 metres de costat, amb possibilitat d'instal.lar un suplement de torre de 15 metres. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 4.018 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bomba s'especifiquen en la següent taula:

Bomba Prof. Perf. Cabal Màx. (l/h) Cabal mín.(l/h) Diàm. Tub Galv.
B-7022
90
2800
1500
1" 1//2
B-8522
72
4200
2300
2"
B-100/22
48
5700
3100
2"
B-120/22
36
8200
5000
2" 1//2
B-150/22
18
13000
7100
3"

 

MOLÍ DE VENT MODEL M-3009

Molí de Vent 3 metres de diàmetre de roda i torre de 9 metres d'alçada amb plataforma rectangular de 1 m2 i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 1,90 metres de costat. En cas de grans finques, és aconsellable la instal.lació de més d'un d'aquests models. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 2.250 watts. Els cabals dÕaigua que aquest model bomba s'especifiquen en la següent taula:

Bomba Prof. Perf. Cabal Màx. (l/h) Cabal mín.(l/h) Diàm. Tub Galv.
B-5015
90
1200
500
1" 1//4
B-6215
72
1800
800
1" 1//2
B-7015
48
2400
1100
1" 1//2
B-8515
36
3500
1500
2"
B-100/22
24
5000
2100
2"
B-120/22
18
7100
3000
2" 1//2

 

MOLÍ DE VENT MODEL M-1806

Molí de Vent de 1,80 metres de diàmetre de roda i torre de 6 metres d'alçada amb esglaons d'accés. La base de la torre és quadrada de 1,50 metres de costat. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 803 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bomba s'especifiquen a la següent taula: 

Bomba Prof. Perf. Cabal Màx. (l/h) Cabal mín.(l/h) Diàm. Tub Galv.
B-6012
18
1000
375
1" 1//4
B-7007
15
1400
525
1" 1//4
B-8515
10
1800
775
1" 1//2