Tractament d'aigua

Impermeabilització de basses

Impermeabilització de basses de diferents mides amb làmina de cautxú de Butil-EPDM de 1,2mm de gruix per al emmagatzament de l’aigua.

 

Tractaments d'aigua

Previ anàlisi de l’aigua, busquem la solució més idònia pel seu tractament, cloració, descalcificador, desferritzador, ...etc.